Saturday, September 11, 2010

Best Of Facebook

a Facebookról, vagy akárhonnan nem bűn osztani (vajon mi mást csináltam a kezdetektől?) amit te látsz, azt nem biztos, hogy mások is látják. igen, mert ők vagy alszanak, vagy beleragadtak a mátrixba.
végre pakolhatom az imádott szennyet egy rovatba legálisan is. és ne feledjük megint: ha a mozi kezdetben a szegények cirkuszi elemózsiája volt, akkor még ebből a rovatból (blogból) is lehet valami. nevezzük folklórnak.

"A folk-lore szó szerinti fordításban a „nép tudását” jelenti, s megalkotója ide értette a szájhagyomány útján terjedő népköltészeti alkotásokat éppúgy, mint a különféle hiedelmeket, szokásokat, zenét, táncot is. A folklór jelentése idők folyamán (országoktól, nyelvektől is függően) hol szűkült, hol tágult. A magyar (és általában a közép-európai) gyakorlat folklóron voltaképpen thomsi értelemben a nép szellemi műveltségét érti. Mindamellett, ha az ember végigmegy Budapesten a Váci utcán, akkor számtalan „népművészeti” bolt bejárata fölött látja a „folklór” feliratot. Hasonló a helyzet más európai nagyvárosokkal is, ami azt jelenti, hogy a folklórnak mára kialakult egy, a rosszul értelmezett „népművészet”-nek megfelelő jelentése is. Ahogy arra Alan Dundes, nemrég elhunyt amerikai folklorista rámutatott (és érvényes ez térségünkre is), a folklórnak napjainkban egy pejoratív, a maradisággal azonos jelentésű, mintegy a tudomány ellenpólusaként felfogott értelmezése is teret hódít.


Mivel a folklóralkotásokat jellemző vonások között előkelő hely illeti meg azt, hogy szerzőjük (általában) ismeretlen, valamint azt, hogy változatokban élnek és közösségi jellegűek, szólni kell itt egy másik, hasonló tövű kifejezésről, mégpedig a folklorizálódásról (magyarán: népivé válásról). Ez azt jelenti, hogy bizonyos korokban bizonyos költők versei oly népszerűekké váltak a szélesebb néprétegek körében is, hogy azokat a „nép” a magáénak tudva énekelte. Ezek a folklorizálódott költői művek a folklóralkotások törvényszerűségeit követve éltek tovább: szerzőjük neve elfelejtődött, variánsaik (változataik) alakultak ki, és teljesen közösségi jellegű produktumokká váltak. A folklorizáció végterméke tehát folklórjelenség."

1 megjegyzés:

Mityo said...

Ilyen értelemben a folklorizációt segíti elő az összes remix, mash-up, cover és sample. És ez jó, a rossz gyomrúak számára is segíti megemészteni a jövőt.

http://www.youtube.com/watch?v=KjCEbNFG_IE

http://www.youtube.com/watch?v=1Y9wTsgAG3M