Tuesday, June 30, 2009

Tv Cost - Music

Best Guitar Improvisation Ever


Read More...

Bem búcsú

petíció itt. (gyorsan megvan)

Read More...

Hírös Vlog 8

Ez a kedvencem, szerintem Rendzsó Neked is tetszeni fog... :) Tomi zseniális vágása.Read More...

Monday, June 29, 2009

The Londoners - Daniel

Read More...

Színes rovatRead More...

Generálj!

Ők már mind generáltak:
Arnulfo Stephan Soto
Jerry Kip Whitley
Mitchell Napoleon Knox
Tanner Reggie Gilbert
Tracey Olson


...és generálhatsz fegyvernevet, történetet, karakterleírást, harcot, ha megrekedt a filmed története:
Generator

Read More...

Sz, mint szuper

Read More...

Hírös Vlog 7

Read More...

Sunday, June 28, 2009

COMING SOON!!!

Read More...

Shakespeare


A TRAGÉDIÁK BÖLCSESSÉGE


A nagyravágyónak egész lénye csupán egy álom árnyéka.

Ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördögöt.

Hiába oltja be az erény e mi vén törzsünket, megérzik rajta a vad íz.

Minél gyengébb a test, a képzelet annál erősebben működik.

Kétségbeesett nyavalyán kétségbeesett gyógyszer segít.

Tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk.

Gyengéd a természet szerelme: mindig küld valamely becses ajándékot annak sírjára, akit szeret.

Jobb szeretem a szabad bolondságot, mint a bezárt erkölcsi tanítást.

Az idő gyógyít vagy öl.

A való félelemnél a képzelt rém nagyobb.

Olyanok vagyunk mi is, mint az álmok anyagja: kurta életünk keretje álom.

Shakespeare

Read More...

TV Cost

vicces spanyol sorozat. csak bedobtam párat.

Read More...

TV Cost - reklámRead More...

Egy Royalos délután

Read More...

Hírös Vlog 6

Read More...

TV Cost - Music

Stones Country Honk (Hyde Park 1969)


Read More...

Montaigne


AZ EMBERI ÁLLHATATLANSÁG
Nagyon is jól tudjuk, hogy a dolgok nem saját erejük révén hatolnak belénk, és nem való formájuk és lényegük szerint lakoznak bennünk, mert ha így lenne, valamennyien egyazon módon fogadnánk be őket; a bor íze ugyanaz volna a beteg ember szájában, mint az egészségesében, s a sebes kezű vagy az, akinek az ujja merev, nem találná keményebbnek a megművelt fát vagy vasat, mint bárki más.

A világ dolgai tehát az embertől függnek, és úgy élnek bennünk, ahogy mi akarjuk. Ha változtatás nélkül valamit is befogadnánk, ha az emberi értelem elég alkalmas és határozott lenne ahhoz, hogy az igazságot saját eszközeivel megragadja, akkor - mivel ez eszközök minden emberben megvannak - az igazság kézről kézre járna, egyik embertől a másikig. Csak legalább egyetlen dolog akadna a világon a sok közül, amelynek közös megegyezéssel mindenki hitelt adna. De az a tény, hogy nincs és nem is akadhat olyan állítás, amelyről ne folyna perlekedés és vita közöttünk, arra mutat, hogy természetes ítélőkészségünk a dolgokat nem fogja fel tisztán. Az én ítéletem más, mint a társamé, vagyis felfogásunk különböző, tehát ítéletünket nem a minden emberben közösen meglévő természet adta készség irányítja, hanem valami más.
De tegyük csak félre a filozófusok véleményeinek ezt a végtelen zűrzavarát és a dolgok megismeréséről folyó állandó és általános vitát. Mert bizony valóban feltehető, hogy nincsen olyan dolgunk, amiről legelőkelőbb és legalaposabb tudósaink egy véleményen lennének, hiszen még arról is vita folyik, vajon az ég van-e a fejünk fölött? A mindenben kételkedők ugyanis ezt is kétségbe vonják, az értelem korlátoltságát hirdetők szerint pedig az égboltozat ottlétét sem érthetjük meg igazán. A rengeteg vélemény közül e kettő a legerősebb.
A nézetek sokaságán és eltérésén kívül pusztán saját zavaros ítéletünk és magunkban érzett bizonytalanságunk miatt könnyű belátnunk, hogy egyensúlyunk eléggé ingatag. Hány különböző módon ítélünk is a dolgokról, mily sok alkalommal változnak elképzeléseink? Amit ma igaznak tartok és hiszek, azt teljes hitemből hiszem; minden erőm és lelkem minden rugója ezt a véleményt erősíti meg, és felel érte minden eshetőségre. Más igazságot ezen az egyen kívül nem tudnék nagyobb erővel a magamévá tenni és megtartani; teljes magammal valóban benne vagyok. De vajon nem esett-e meg velem nem egyszer, de százszor, ezerszer és mindennap is, hogy ugyanilyen módon, ugyanez eszközökkel valami más dolgot tettem a magamévá, amit azóta hamisnak találtam? Saját kárán okosodik az ember. Ha hasonló esetben már gyakorta ért csalódás, ha tapintásom rendszerint hamis, és mérlegelésem egyenlőtlen és igaztalan, milyen bizonyosságom lehet most inkább a dolog felől, mint más alkalommal. Nem bolondság-e vajon, hogy egyazon vezetőtől annyiszor hagyom elámítani magam? De mégis, a szerencse forgandósága ötszázszor is eltérít helyünkből, bár eszünk edényébe a kiürített vélemények helyett állandóan újakat töltöget, mégis mindig az éppen jelen lévő, az utolsó vélemény a biztos és csalhatatlan. Ezért kell elhagyni a javakat, az életet, a becsületet, az üdvösséget, mindeneket.

...posterior res illa reperta
Petit, et immutat sensus ad pristina quaeque.

Hibás természetünk legalább arra vehetne rá, hogy szerényebben és tartózkodóbban viseljük a bennünk létrejövő változásokat. Emlékeztetnie kellene bennünket arra is, hogy bár értelmünk gyarapodik, gyakran hamis dolgokkal lesz gazdagabb, amelyek egyképpen bizonyulnak hamisnak és csalékonynak.
Bizonyos, hogy felfogásunk és ítéletünk és általában minden képességünk a test mozgásaitól és állandó változásaitól függ. Hát nem éberebb-e szellemünk, nem gyorsabb-e emlékezetünk, nem élénkebb-e beszédünk, ha egészségesek vagyunk, mint ha testünk beteg? Az öröm és vidámság nyomán a lélek a nála jelentkező dolgokat vajon nem más ábrázattal fogadja-e be, mint mikor bánat és melankólia tölti el? Vagy azt gondolod, hogy Catullus vagy Szapphó versei a fukar és mogorva aggastyánra ugyanúgy nevetnek, mint az élénk és heves ifjúra?...
Én, aki oly közelről figyelem magamat, állandóan magamra függesztve tekintetemet, mivel máshelyt sok dolgom amúgy sem akad, alig merném elsorolni mindazt a hiúságot és gyengeséget, ami bennem van. A lábam annyira bizonytalan és ingadozó és oly könnyen rogyadoz, látásom annyira határozatlan, hogy éhgyomorra egészen másként érzem magam, mint étkezés után; ha egészségem kacag és szép az idő, kifogástalan úriember vagyok; ha azonban tyúkszem nyomja a lábam ujját, akkor kedélyem savanyú, én magam megközelíthetetlen vagyok. A lovaglás hol nehéznek, hol könnyűnek tűnik, ugyanaz az út hol rövidebbnek látszik, hol hosszabbnak. Hol mindenre kész vagyok, hol semmihez sincs kedvem; ami egyszer öröm, másszor fárasztó teher. Ezernyi kíméletlen és bizonytalan izgalom van bennem. Vagy a melankolikus lelkiállapot tart fogva, vagy a kolerikus. Ha néki úgy tetszik, hol a bánat uralkodik el bennem, hol az öröm. Ha kezembe könyvet veszek, egy-egy rész kitűnő bája felélénkíti lelkemet; ha másszor nézem ugyanazt, hiába forgatom, hiába lapozom, hiába hajlítom és tapintom, ismeretlen és érdektelen tömeg van kezemben.
Írásaimban sem találom fel mindig első képzeletem hangját; nem tudom, mit akartam mondani, és azon igyekszem, hogy kijavítsam és új értelmet adjak a dolgoknak, mivel elvesztettem az elsőt, ami többet ért. Járok-kelek: ítéletem nem halad előre, lebeg, bizonytalan...

Montaigne

Read More...

Saturday, June 27, 2009

Képújság

Read More...

Képújság

Read More...

Radio Cost Kívánságműsor

küldöm minden táborlakónak szekcsőre.

Read More...

TV Cost - Music

charlotte gainsbourg *Songs That We Sing*


Read More...

Gálya 02

Read More...

Jöjjön a Lovasság! programajánló Londoniaknak

Nagy-Britannia több mint egymillió lovat vesztett az első világháborúban.


pár szó a lovasságról általában angolul

Read More...

Hírös Vlog 5

Read More...

Friday, June 26, 2009

TV Cost - Music

John Zorn & Fred Frith (Gulbenkian Anfiteatro 2008) part 1
John Zorn & Fred Frith (Gulbenkian Anfiteatro 2008) part 2

Read More...

London Travel 66

a 12 percemmel nem fértem fel a youtube-ra, és hiába könyörögtek, hogy csak 2 percet kéne kivágjak a filmből, mi az? igazán semmi. de mondtam nekik, hogy vagy ti mentek, vagy én.

Read More...

Pécs Vlog

Read More...

Hírös Vlog 4

Read More...

MJ elment

Read More...

Thursday, June 25, 2009

Színes rovat

Egy kommentből tudta meg a pécsi vezetés, hogy eladták a buszparkját

Read More...

Tv Cost - music

Bat for Lashes Performs "Daniel"


Read More...

Radio Cost Kívánságműsor

Sarit Hadad - Inta Omri 'Hi-Res'


Read More...

Radio Cost Kívánságműsor

Palya Bea: Lüktetés


Read More...

köszönöm ,hogy köszönthetek!

A Frlog megtekintése MAX Hangerőn Javasolt.


Read More...

Hírös Vlog 3

Read More...

Jazz Cost - Joshua Redman


Joshua Redmans offisöl szájt és a wiki.

Szeretem én a szaxofont, bár annyira sosem voltam rajta egészen addig, míg meg nem ismerkedtem Mr. Redman muzsikájával. A szaxisoknál van egy olyan jelenség, hogy nehezen bújnak ki a nagy ősök bőréből. Majd mindenkiről elmondható, hogy úgy fúj, mint Parker, vagy mint Coltrane, vagy mint Getz.

Lassan majd lesz olyan kategória is, hogy úgy fúj, mint Redman...

Egy jól sikerült felvétel a négyesével kilencvennégyből:Ez a felvétel is valamikor akkor készülhetett. Itt a már korábban postolt Brian Blade, a postérett Christian McBride és Pat Metheny társaságában:És akkor jöjjön az, amit a legjobban imádok! A Joshua Redman Elastic Band! Ebben Sam Yahel billentyűzik és Jaff Ballard dobol. Felhívnám külön a figyelmet arra, hogy a basszus szólam is a billentyűn van! Valamint Pepének külön az elektronikát megfigyelésre ajánlom. Meg hát ez a ritmus!


Read More...

Wednesday, June 24, 2009

British Vlog

előjegyeztem rá, eddig nem találtam szimpatikus arcot vlog terén, így hát ő az első:) ne csodálkozzatok, én meg puncit növesztek. ááá, faszt!
(végre tudok angolozni rendesen, mert érdekel, amit mond)


Read More...

Magyar Vlog

gyerekek, lin lehagy titeket. hol vannak a vlogjaitok? .)


Read More...

TV Cost

"If you read about Tarkovsky's films you may have run across a description of the 1983 Cannes Film Festival in which his film "Nostalghia" did not get the Golden Palm as he had hoped. His rather short acceptance speech was mentioned at the time. Here you can see the interesting and very un-Oscar-like appearance on stage of Robert Bresson, Andrei Tarkovsky, and Orson Welles.


This clip is from the Dutch 1984 documentary "De weg naar Bresson" by Leo de Boer and Jurriën Rood. It's not available on video, hence the lame quality, but if and when it's available, grab it. It's actually about Robert Bresson - another giant of cinema. UPDATE: the film is out in Spain (Spanish subtitles only),see e.g. http://tinyurl.com/ytps8t or http://tinyurl.com/yrzu2a"


Read More...

Hírös Vlog 2

Read More...

ha most megRENDEReli, a másodikat ajándékba kapja!

Amszterdamban tegnap lezajlott a Cinema Expo, ahol a 20th Century Fox prezentálta idei két legnagyobb 3D-s dobását, az Ice Age 3-at és az Avatart. Előbbit teljes egészében, utóbbiból 20 percet jétszottak le teljes titoktartás közepette. A zártkörű vetítésre semmilyen elektronikai eszközt (mobilt, fényképezőt) nem engedtek bevinni. A Jégkorszak után James Cameron, Sigourney Weaver és Sam Worthington mutatták be az Avatart a meghívottaknak. Cameron elmondta, hogy minden egyes képkockát 30-50 percig tart renderelni, majd ezt még meg kell szorozni kettővel a 3D miatt. Ha a film valóban 150 perc hosszú lesz, akkor ez 24 képkockánál 150 perces játékidő esetén 24 év renderelési időt jelentene. Még szerencse, hogy többszáz szerver dolgozik ilyenkor egyszerre.

Az összes résztvevő aki nyilatkozott eddig a vetítésről megegyezett abban, hogy az Avatar egy új mérföldkő lesz a filmtörténelemben és örökre megváltoztatja a moziról eddig alkotott véleményünket. Úgy tűnik a jelenlévő 2000 ember szerint a film meg tud felelni azt azt övező hypenak. A vetítés után rendeztek egy afterpartit is, ahova viszont már be lehetett vinni mobilt is. Így ki is szivárogtak jól a teremben bemutatott artwörkök. Az első képen egy LCD monitoron láthatjuk Pandora bolygóját két helyi benszülöttel, a másodikon pedig egy jelenet a filmből, szintén festmény formában.

link a filmhez
teaser trailerRead More...

Tuesday, June 23, 2009

TV Cost - Music

Hang drum - Horváth Kornél


Read More...

TV Cost - MusicÚj lemez a Tosca-tól.

(a Spotify-on meghallgatható. visszajelezne valaki, hogy lejátszható e? mert egy korábbi cikk szerint magyarhonban nem műkszik, pedig a legjobb dolog zenehallgatáshoz.)

Read More...

Hírös Vlog 1

Read More...

az utolsókból elsők.

Read More...

KAFF ka

az idei Kecskeméti AnimációsFilm Fesztivál fődijasa
merhogy.
voltunk kecskeméten, érdekes volt, és ott zajlott éppen ez a nagymúltú fesztivál, amit hányattatott sors után most kilencedszer rendeztek meg.

nyertesekről és díjakról itt egy tévériport
egyébként egy erdélyi magyar srác is nyert

hopp, update, diplomáciai siker

és egy külföldi díjazott
legjobb Televíziós sorozat
Alekszej Alekszejev: Log Jam: KJFG No 5

csak, hogy értsük


egyébként a transindex sem volt más az elején, csak pár fiatal, mint mi. meg is nézem az esti mesét az oldalon aztán alszom.

Read More...

MLOG!

A vlognak vége!

Íme a Naprendszer első Mlog kísérleti adása. Természetesen Pécsről.

Ha beválik, nincs mese.
Mondd ki hangosan: MLOG!

Read More...

Monday, June 22, 2009

Royal Cinema - most szerdánegyébként Szent Iván napja lesz,
június 24-én, este 8-tól két film a Royal Cinema műsorán!

Good Bye, How Are You?

(viszlát, hogy vagy?)
Rendező: Boris MITIC
60 min. 2009, színes,
szöveges, szerb, angol felirattal

Cuba Feliz
(Kubai ritmusok - hihi...)(szóval a boldog Kuba)
2000 - francia-kubai
dokumentumfilm - 92 perc
Rendezte: Karim Dridi
Főszerepben: Miguel Del Morales

Royal Cinema
király utca 61


ne törődjetek az esővel, gyertek el moziba szerda este, a képarány elképesztő, a kinti hideget tessék elfelejteni. lesz lángos
LÁNGOS! LÁNGOS LÁNGOS LÁNGOS LÁNGOS LÁNGOS
ráadásul a Dunaszekcsői Alkotótábor előtt
szerdán, még egy jeles nap is az alkalom varázsát növeli, ha ez számít valamit.
márpedig szerintem számít, ha eleink a nyárközép napját ilyen nagy szent, mint
Keresztelő Szent János nevének szentelték. Szent Iván aki a pusztába vonult tiszta életet élni és sáskákkal, mézzel táplálta testét, a pusztába települt szerzetesek, aszkéták védőszentje lett. Ezen kívül a mészárosok is védőszentjükként tisztelték, mivel János halálát bárd okozta.

valami nagyon ősi lehetett a mélyben, hogy ekkora energiájú szentnek adták az ünnepét. mi ünnepeljünk baráti körben, esetleg koktéllal, pécs egyetlen mozijában, ahol rá lehet gyújtani.

a szerb film:

csongi barátunk szerzeménye a mediawaveről, valami gyémánt.
díjnyertes film, igazi lelki és képi utazás a balkánon. ra. ról.
a linken rövid részlet

a második film, a Cuba feliz, 2000-ben készült Kubában.nagyon szép zenés film, a nyár visszatértét feltétlen elősegíti, méltóságteljesen vidám és hajszálnyit elgondolkodtató road movie.
a HoPe Instruments ajánlásával.
a szereplők önmagukat játszák, a történet a sok ábrázolással akár mjuzikel is lehetne, csak szerintem nélkülözi annak minden mesterkéltségét.

A 66 éves kubai utcazenész, Miguel Del Morales, ismertebb nevén El Gallo ( a kakas ) hazatér csináltatni egy gitárt. Kubát járva különböző bárokban bukkan fel, utcasarkokon, lépcsőkön vagy bárhol. Jellegzetes hangját mindenki ismeri és szereti, vidám és élettel teli kisugárzásától nincs olyan ember, aki ne derülne jókedvre.

gyertek, mozizzatok, lángosozzatok!!!

Read More...

Doktoros feketék

Közepesen kevés nézőszámmal, főleg ahhoz képest, hogy van benne fedetlen mell is.

Read More...

Magyar-Angol kisokos

magyarok a tévében
Read More...

TV Cost - Music

sajnos csak egyszer találkoztam Paulóval, aki portugál és itt melózik Londonban. a meló mellett otthon csinálja a zenéit. pedig hát zenekarban lenne a helye.
most elküldte az oldalát: http://www.rrw.pt/acme_1

Read More...

Festmény Cost - Puskás Ildi képei

Read More...

TV Cost - Music

Jóreggelt B**meg!
Lilly Allen - F˙ck You!Look inside
Look inside your tiny mind
Now look a bit harder
Cause we’re so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor

So you say
It’s not okay to be gay
Well I think you’re just evil
You’re just some racist who can’t tie my laces
Your point of view is medieval

F*ck you
F*ck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don’t stay in touch

F*ck you
F*ck you very, very much
Cause your words don’t translate
And it’s getting quite late
So please don’t stay in touch

Do you get
Do you get a little kick of being slow minded?
You want to be like your father
It’s approval your after
Well that’s not how you find it

Do you
Do you really enjoy living a life that’s so hateful?
Cause there’s a hole where your soul should be
Your losing control of it and it’s really distasteful

F*ck you
F*ck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don’t stay in touch

F*ck you
F*ck you very, very much
Cause your words don’t translate and it’s getting quite late
So please don’t stay in touch

Look inside
Look inside your tiny mind
Now look a bit harder
Cause we’re so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor

F*ck you
F*ck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don’t stay in touch

Fuck you
Fuck you very, very much
Cause your words don’t translate and it’s getting quite late
So please don’t stay in touch

kikezek?

http://www.kiskegyed.hu/hirek/lilly-allen-elszerette-paris-hilton-volt-szeretojet-1680.html

namegez


Read More...

TV Cost - Music

Didgeridoo


Read More...

Tv Cost - Music

Read More...

Radio Cost Kívánságműsor

Read More...

Saturday, June 20, 2009

A vlog

A vlog az ego kiterjesztése.
A vlog egy furcsa pózt erőltet rád, ami megfoszt a természetesség lehetőségétől, szerepelni kezdesz, ahelyett, hogy magadat adnád. Egy idő után talán leválik rólad a maszk, de az is lehet, hogy örökre rád merevedik, s észre sem veszed.
A vlogban saját magadnak pózolsz, miközben egy közönséget képzelsz a tükör mögé.
A vlogban hazudsz magadnak.
A vlog megváltoztatja a személyiségedet.
A vlogban minden határ elmosódik.
A vlog halál.
A vlog te vagy.
A vlog a te halálod.
A vlog az ego megszűntetése.
A vlog szórakoztat.
A vlog kielégít.
A vlog önkielégítés.
Amit a tükör előtt csináltál, szeretnéd másoknak is megmutatni.
A vlog relativizál.
A vlog csak látszólagos szabadság.
A vlog behálóz.
A vlog gazdag üresség.
A vlog élmény.
A vlog megtisztulás.
A vlog árnyékszék.
A vlog pszichológus.
A vlog egy újabb kapu magam felé.
A vlog csak rólam szól, rólad nem.
A vlog az enyém.

Read More...

Szép

Read More...

London Travel 65

Read More...

TV Cost - musicRebecca Hope a myspace-en.

és egy szép Hang játék:


Read More...

Friday, June 19, 2009

London Travel 64

Read More...

Pécs Vlog

Read More...

Kedden beszoptuk

De legalább volt nálam kamera.


Read More...

Thursday, June 18, 2009

London Travel 63

Read More...

Jazz Cost - Brian Blade


Brian Blade oldala és a wiki.

Életem legnagyobb koncertélményeit köszönhetem ennek a fazonnak. Úgy dobol, hogy ha nem hallanék már a látvány is kielégítő lenne. Persze ha nem látnék, akkor meg a hang, ugye. :) Hál' Istennek hallok is, meg látok is, úgyhogy mindig teljes az élmény.

Elsőnek álljon itt egy olyan videó, ahol a saját zenekarával játszik, és a kamera nagyrészt őt veszi, így meg lehet csodálni azt a táncot, amit dobolás közben művel. Valami fantasztikus! Tessék:Ezen a felvételen a Joshua Redman Elastic Bandel játszik egy hatalmas szólót. Joshua Redman is kap majd egy külön postot, mert Őt is imádom. Ja, tessék figyelni a szaxi és a billentyű által adott vázat, amire szólózik! Egy kicsit bonyolult...És végül a Wayne Shorter Quartet tagjaként egy szóló. Őket volt szerencsém látni kétszer is élőben! Van, hogy semmi koncepciójuk nincs, csak úgy "játszogatnak". Zseni mindegyik! A januári müpás koncertjükön Brian Bladenek szólózás közben egész konkrétan leesett a pergődobja az állványról, majd elgurult, annyira ütötte...

A felvételen John Patitucci bőgőzik. Mondanom sem kell, hogy Ő is postérett, mint ahogy a másik kettő is (Wayne Shorter és Danilo Perez).


Read More...

Durva kommentek Baranyában

Itten

Read More...

Re: Jégeső Pécs Vlog

ezt küldték rá pécsre.

lehet, hogy a kaposváriak?


Read More...

Wednesday, June 17, 2009

Jégeső Pécs Vlog

Tegnap buli volt a városban. Kicsi, hát kicsi. Pár ablak kitörött. Jópár. A videókból, sem a képekből nem jön át, hogy mennyire félelmetes volt, milyen gyorsan jött, mekkora volt a hangja. Nem mertem kiállni a tető alól. Gondolom érthető.

Read More...

London Travel 62

Read More...

Szájból szájba

"Ágoston Béla és Starka Attila mesekönyve, keményfedeles újrakiadás! Az S*10 és Ágoston Béla közös sorozatának második részén Kiss Erzsi, Busa István, Szilvási István és Paizs Miklós mesél hangban, Stark Attila pedig rajzban."

Read More...

Female Beatbox - magyarulRead More...

Tuesday, June 16, 2009

London Travel 61

exklúzív játék következik!
kb. egy hónapja találtam egy papírfecnit az egyik szobában, nagy rohanás közepette, éjszaka, a Citadines Hotel-ben, ahol dolgoztam.
ez a helyzet felért egy megváltással, egy extatikus kiszakadással. nem is angliában éreztem magam, hanem inkább amerikában, valahogy oda jobban passzolt volna ez a kis darabka románc.
íme a vers, amelynek értelmezéséhez önként jelenetkezőket várunk (kommentben). tehát: mi a "valós" szituáció? mitől csavarodik be a versíró?
a legjobb értelmezéshez ingyen kívánság jár a Radio Cost Kívánságműsorában.


Barry knocked me up at dead of night
He'd been roaming the streets in the fading light
He'd got no bed so we booked at Citadine
The poshest hotel in the Barbican scene.
We were hungry so we snatched a sandwich and caffee
In a little snack bar that was open for tea.
We haven't had much sleep tonight to date
And now it is very nearly too late.
Barry's watching telly. I'm writing this
Any more happenings will drive me round the twist.

Read More...

TV Cost - MusicEuphone

myspaceRead More...

TV Cost - filmajánló

és megint, engedjéé mááá be! megjelentek az apró kis jelenetek a filmből.
Let The Right One In


ez a jelenet, a férfi-nő párkapcsolat egyik allegóriája a számomra:

Read More...

színes rovataz apokalipszis négy lovasa a tőzsdén.
Hazugság, Kapzsiság, Butaság és Arrogancia

Read More...

Gálya 01

Tegnap felhívtak.

Mostantól lehet fixnek venni, hogy augusztus 28-án már a Radiance Of The Seas nevezetű óriáskádon fogok tartózkodni.

A hajóról röviden:

Így néz ki messziről

Hossz: 293 m
Legnagyobb szélesség: 32 m
Súly: 90.090 t
Max. sebesség: 25 csomó, ami valamivel több, mint 40 km/h. Ez állítólag elég gyors.

További angol nyelvű infók és virtuális körséta itt.

Szeptemberben még lenyomunk pár kört Alaszkában:

Aztán irány Dél!!!

Most így ennyi.

Read More...

TV Cost - Music


Thou Shalt always Kill

by

dan le sac vs Scroobius Pip
Thou shalt not steal if there is direct victim.
Thou shalt not worship pop idols or follow lost prophets.
Thou shalt not take the names of Johnny Cash, Joe Strummer, Johnny Hartman, Desmond Decker, Jim Morrison, Jimi Hendrix or Syd Barret in vain.
Thou shalt not think that any male over the age of 30 that plays with a child that is not their own is a peadophile... Some people are just nice.
Thou shalt not read NME.
Thou shalt not stop liking a band just because they've become popular.
Thou shalt not question Stephen Fry.
Thou shalt not judge a book by it's cover.
Thou shalt not judge Lethal Weapon by Danny Glover.
Thou shalt not buy Coca-Cola products.
Thou shalt not buy Nestle products.
Thou shalt not go into the woods with your boyfriend's best friend, take drugs and cheat on him.
Thou shalt not fall in love so easily.
Thou shalt not use poetry, art or music to get into girls' pants.
Use it to get into their heads.
Thou shalt not watch Hollyokes.
Thou shalt not attend an open mic and leave before it's done just because you've finished your shitty little poem or song you self-righteous prick.
Thou shalt not return to the same club or bar week in, week out just 'cause you once saw a girl there that you fancied but you're never gonna fucking talk to.
Thou shalt not put musicians and recording artists on ridiculous pedestals no matter how great they are or were.
The Beatles... Were just a band.
Led Zepplin... Just a band.
The Beach Boys... Just a band.
The Sex Pistols... Just a band.
The Clash... Just a band.
Crass... Just a band.
Minor Threat... Just a band.
The Cure... Just a band.
The Smiths... Just a band.
Nirvana... Just a band.
The Pixies... Just a band.
Oasis... Just a band.
Radiohead... Just a band.
Bloc Party... Just a band.
The Arctic Monkeys... Just a band.
The Next Big Thing.. JUST A BAND.

Thou shalt give equal worth to tragedies that occur in non-english speaking countries as to those that occur in english speaking countries.
Thou shalt remember that guns, bitches and bling were never part of the four elements and never will be.
Thou shalt not make repetitive generic music,
thou shalt not make repetitive generic music,
thou shalt not make repetitive generic music,
thou shalt not make repetitive generic music.

Thou shalt not pimp my ride.
Thou shalt not scream if you wanna go faster.
Thou shalt not move to the sound of the wickedness.
Thou shalt not make some noise for Detroit.
When I say "Hey" thou shalt not say "Ho".
When I say "Hip" thou shalt not say "Hop".
When I say, he say, she say, we say, make some noise... kill me.
Thou shalt not quote me happy.
Thou shalt not shake it like a polaroid picture.
Thou shalt not wish you girlfriend was a freak like me.
Thou shalt spell the word "Pheonix" P-H-E-O-N-I-X not P-H-O-E-N-I-X, regardless of what the Oxford English Dictionary tells you.
Thou shalt not express your shock at the fact that Sharon got off with Bradley at the club last night by saying "Is it".

Thou shalt think for yourselves.

And thou shalt always... Thou shalt always kill!

Read More...

gépház

Read More...

TV Cost - music

nyergelj fordulj!
ajánlom a HOPE hangszerkészítőknek, munkábamenőknek, szeretőknek.


Még azt mondják

Még azt mondják hogy ez se szép az se szép
Olyan vagyok mint a csillagos ég,
de olyan vagyok mint a zengedelem
a két szememből ragyog a szerelem a sötétbe'

Édesanyám vettem egy kalapot
fújja a szél rajta a szalagot
ha nem fújja magam is de lobogtatom
ezt a szőkét ide csalogatom a sötétbe

Read More...

TV Cost - music


Jay-Jay Johansson
Svédország

myspace

wiki

Read More...

namozstasztán

tomi vlogol bakkerRead More...

Monday, June 15, 2009

TV Cost - Music

Tim Ten Yen - (Live)


Read More...

TV Cost - Music

Chris Isaak Wicked GameThe world was on fire
No one could save me but you.
Strange what desire will make foolish lovers do
I never dreamed that I'd meet somebody like you
And I never dreamed that I'd lose somebody like you

No, I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]
No, I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]
With you
With you

What a wicked game you play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing to do
To make me dream of you
v And I don't wanna fall in love
[This love is only gonna break your heart]
And I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]

{World was on fire
No one could save me but you
Strange what desire will make foolish lovers do
I never dreamed that I'd love somebody like you
I never dreamed that I'd lose somebody like you

No I don't wanna fall in love
[This love is only gonna break your heart
No I don't wanna fall in love
[This love is only gonna break your heart]
With you
With you

Nobody loves no one

Read More...

TV Cost

a nagyköltségvetésű film jelentése egy újabb kontextusban.

Read More...

TV Cost - filmajánló


na ebből sem fogok semmit érteni, de megnézem. szeretem ezt a csöndes elbeszélést.
Sleep FuriouslyRead More...

London Travel 60

a képet egy parkban készítettem, amit Judith szerkesztett meg ilyen csodásan.

Read More...

TV Cost - filmajánló

Das weiße Band (A fehér szalag)

Haneke elvitte az aranypálmát.

Részlet a filmből itt. (fekete-fehér! óriási! ez kb. olyan, mintha Tar Béla színesben forgatna - már végre.)(ilyenkor direkt nem olvasok el semmi infót a filmről, hogy minden friss legyen, ha megnézem. ezért nem linkelek cikkeket, na.)

Read More...

TV Cost - Divat

...futurizmus...


...az a kis nadrágos összeállítás a hozzávaló cipővel, simán vállalható most is...


...és futurizmus...

...na, nekem ez volt olyan, hogy az inspiráción már túl, és csak eldobnám a varrótűt örökre...

Read More...

TV Cost - Music

Read More...

TV Cost

Read More...

A bicikli- összeesküvés

"Szerencsére a történeti valóság megjelenítésének számtalan példájával rendelkezünk, amelyek non-narratív formájúak. Sőt a modern történetíró társadalom doxája úgy tartja, hogy a történeti megjelenítésnek három alapvető formája van: az annales, a krónika és az igazi történelem."
Hayden White


In velox libertas!
(részlet)

"Sandro Botticelli (1445-1510) 1492 és 1500 között készítette el illusztráció-sorozatát Dante Isteni színjáték-ához. A Purgatórium XXXI. énekéhez készült illusztráció egyik vázlatát Castilles úr gyűjteménye őrzi. Ezen azt a csodálatos égi felvonulást látjuk, amely egy griffek vontatta szekéren hozza el Beatricét Dante elé:

zengett felém a Négyek énekébül;
s hol Beatrice állt felénk fordulva,
a Griff elé vont táncuk sodra végül.


»Nézzék csak meg jobban a figurát, amely az előtérben üdvözli a menetet!« mondta Castilles úr. »Látják, mi áll az oldalán?«

A teljes szöveget itt találod:In velox libertas! (A Wang folyó versei)

Read More...

Sunday, June 14, 2009

Tv Cost - Music


Acoustic Ladyland

korábbi post róluk itt.

új 3 szám tőlük itt.

Read More...

London Travel 59

hamarosan lelépnek a porugál barátok, fáj a szívem. kisírt szemekkel küzdöm a fejfájással.
elég volt Londonból nekik, mennek haza, majd Indiába 3 hónapra. szombaton megyek filmet csinálni hozzájuk, csak még ki kell találjam a dolgot...
kezdődik a munka...
"ha sírsz, egyedül sírsz, ha nevetsz, a világ együtt nevet veled." (fejbőli)


Judith, Nicole, Jah, Daniel és Pedró

Read More...

Björk támadása 96-ban

most már végérvényesen bírom az eszkimó asszonyt.

Read More...

TV Cost - Music

Jó reggelt mindenkinek!

...ma reggel, amikor hazafelé beugrottam a kisboltba, ez a szám szólt, a kedvenc Neotom számom

Read More...

Electric Cost

a The Brothers bemutatja: City Beach.
music by bandzsaw
video by rendzsaw

Read More...

TV Cost - Music

Read More...

TV Cost - Music

Brausepöter - Bundeswehr - NDW - 1981


Read More...

Saturday, June 13, 2009

TV Cost - MusicRead More...

TV Cost - Music

van még élet a földön a rockandrollon túl.

Read More...

TV Cost - Egy különleges srác

"...szeretem a plüssállatokat."

Read More...

TÁNC!

Read More...

TV Cost - Napiszar
Read More...

Radio Cost Kívánságműsor

sekó barátunk búcsúzik ezzel a számmal a radio cost-tól.

Read More...

Basszátok meg a RENI kibasz SZAVAZZATOK TÖKFEJEK!

SZAVAZZ RÁM!!


SZAVAZZ LE!!

Read More...

És Végül..JÓ Reggaelt!titkos himncost

Read More...

TV Cost - Music

Read More...

Tetőpont-CSAkisCSátichcss RönigatónakcsaKis

nesze kettő,szimbolikus mintha vigyor:) :)


Read More...

Friday, June 12, 2009

DÖMPING


Read More...

PeCásbÁCsi KöCöpŐ

Ide írd a post elejét.

Ide meg a többit.Ezmegitt a vége

Read More...

sekoszt
Ide meg a többit.

Read More...

zsong lőr cklebb

na,még meleg,bár Anya nem helyesli.I love Röni!!


Read More...

Radio Cost Himnusz

Sajnos most ez:


Read More...

Obama kurvája

Gordon Brown nagyot bakizott.
Obama röhög a képen, de szerintem a háttérben már megtették az ellentámadás előkészületeit.
a videó:


Read More...

Bazi nagy roma lagzi

a Little Britain után igencsak érdekel ez a roma téma, aminek kapcsán annak idején (2003-ban) az Irigy Hónaljmirigyék megkapták a magukét. A már korábban beágyazott index cikk itt.
egy számomra vicces idézet a cikkből:

"Tévedés és félremagyarázás a tegnapi műsort a romák egészére érteni, hisz az egy fiktív roma család esküvői készülődését mutatta be, amelyben a köztudottan roma származású Gáspár Győző is szerepet kapott, aki megjelenésével és egy ugyancsak fiktív karakter megformálásával is bizonyítja a produkció paródiajellegét, hisz ki gondolná komolyan, hogy az általa megformált személy valós" - mutatott rá a programigazgató, majd hozzátette, hogy mivel úgy érzi, hogy a műsor egyeseket ennek ellenére megbánthatott, felajánlja, hogy a tv2 költségén azonos terjedelmű műsort készíthet az Országos Cigányönkormányzat, amelyben már ugyan nem paródia műfajban, de lehetőséget kap, hogy bemutassa a roma társadalmat és annak valós életét.

na de ez tényleg vicces és nem hinném, hogy ilyen téren változott volna a helyzet.
bakke, a Little Britaint minden egyes percben be lehetne perelni, de tök komolyan!!! hogy alázzák a mozgássérülteket, hogy perverz, hogy személyiségi jogokat sért, hogy nem tiszteli a másságot (pl. van egy rész, amiben állandóan lealáznak egy indiai nőt, de rendesen, hogy miért nem beszél már angolul végre! persze kurva jól beszél angolul.), a gay-eket és leszbókat, a kövéreket és öregeket és gyerekeket és így tovább...

a szóban forgó botrányos magyar komédia 2003-ból. ez egy majd egészestés film, így csak szociótanulmányt folytató végzős hallgatóknak ajánljuk.

(még én sem néztem meg újra, de majd nekiveselkedem)


Read More...